Pujian Para Ulama untuk Syekh Yasin Al-Faddani

Di antara ulama Nusantara yang kehebatannya diakui secara luas di dunia Islam ialah Syekh Yasin al-Faddani. Beliau berakhlak mulia sebagai mana yang dikatakan syekh Yusuf Abdul Rozaq: “Aku lihat beliau (Syekh Yasin Al-Faddani) orang yang berakhlak baik sehingga penaku tak mampu menulis kebaikan akhlaknya”. Al-Habib Saqqaf bin Muhammad Assegaf, seorang tokoh pendidik di Hadhramaut (1373…

Lanjut Baca
Scroll