Anis Fitrohatin

Apakah Menyentuh Pasangan Membatalkan Wudhu?

Terkadang masyarakat awam sering menanyakan kenapa menyentuh pasangan tanpa pembatas itu membatalkan wudhu. Dalam kaidah islam, terdapat 4 Mazhab yang dapat menjelaskan perkara tersebut. Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul Fiqh Islam wa Adillatuhu memaparkan pandangan imam Hanafi, imam Maliki, imam Syafi’i dan imam Hambali. Mazhab Hanafi berpendapat wudhu seseorang akan batal jika bersentuhan dengan…

Lanjut Baca

Azab Tak Harus Menjadi Batu

Setiap perbuatan baik maupun buruk pasti akan ada ganjarannya. Seyogyanya perbuatan yang kita lakukan itu untuk diri kita sendiri karena akan kembali kepada kita balasannya. Hal ini related dengan Firman Allah SWT di Surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang berbunyi فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗۚ (٧) وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ (٨)…

Lanjut Baca
Scroll